Vraag & Antwoord

Is het mogelijk om via Repay HRM een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten?
Ja, Repay HRM heeft voor haar werknemers een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ Zorgverzekeringen afgesloten. Door de collectieve ziektekostenverzekering van Repay HRM, kunnen wij u verschillende voordelen bieden.

Middels onderstaande link komt u terecht bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Daar kunt u berekenen of deze collectieve verzekering voor u voordeliger is. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met CZ Zorgverzekeringen op 013-5949949 (Collectiviteitnummer; 2212218).
CZ Zorgverzekeringen

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld en vakantiedagen uitgekeerd?
De opgebouwde reserveringen (vakantiegeld en vakantiedagen) kunt u zo vaak uit laten keren wanneer u dat wilt. Dit kunt u doen door in Repay Online uw reserveringen op te vragen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Krijg ik ook een jaaropgave van Repay HRM?
Elk jaar, uiterlijk 1 maart, wordt uw jaaropgave digitaal aan u verstrekt middels Repay Online. Let op: de jaaropgave wordt maar één keer verstrekt! Bewaar hem dus zorgvuldig.

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering in 2013?
Naast uw studiefinanciering mag u een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering. Het is raadzaam om uw bijverdiensten goed in de gaten te houden. Meer informatie over bijverdiensten vind u op
www.ib-groep.nl.

Moet ik de loonheffingskorting wel of niet laten toepassen bij Repay HRM?
De loonheffingskorting geeft u een korting op de te betalen loonbelasting. U houdt hierdoor bij uw salarisbetaling meer nettoloon over dan wanneer u deze korting niet laat toepassen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Ontvangt u een uitkering (bijvoorbeeld WW, WAO, AOW of W&W), dan wordt daar de loonheffingskorting al toegepast. Op de inschrijving bij Repay HRM geeft u dan aan dat Repay HRM de loonheffingskorting niet moet toepassen.

Heeft u naast Repay HRM nog een andere werkgever ? Dan is het raadzaam de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever of uitkerende instantie waar u het hoogste bruto-inkomen van ontvangt. Meer informatie over loonheffingskortingen en loonbelasting vindt u op  www.belastingdienst.nl.

Wat zijn de openingstijden van de Repay HRM vestigingen?
De Repay HRM vestigingen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag. Op deze dagen zijn wij tussen 08.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

Wat mag ik gebruiken als geldig legitimatiebewijs?
Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij een geldig paspoort of identiteitskaart (géén rijbewijs!). Indien u een andere dan Nederlandse nationaliteit bezit, dan moet een van de eerder genoemde documenten aangevuld worden met een geldig verblijfsdocument.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
In geval van ziekte moet u uw contactpersoon bij Repay HRM vóór 09.30 uur telefonisch op de hoogte stellen. Ook dient u zich bij uw leidinggevende ziek melden. Daarnaast bent u verplicht om tijdens uw ziekte thuis te blijven, u kunt namelijk bezoek krijgen van een arboarts.

Wanneer wordt mijn salaris uitbetaald?
Bij Repay HRM kunt u kiezen voor een salarisbetaling per week of per 4 weken. De salarisbetalingen vinden plaats op vrijdag. Als u gebruik maakt van een bankrekening, dan staat uw salaris meestal uiterlijk zaterdag op uw rekening. Heeft u een girorekening, dan staat uw salaris gewoonlijk uiterlijk dinsdag (van de volgende week) op uw rekening. Houdt u er rekening mee dat dit bij feestdagen wat langer kan duren dan u gewend bent.